МОН

 


ЗАЩО НИЕ

  • Гъвкаво работно време и режим на отглеждане, и обучение спрямо индивидуалния темп на развитие на детето и ценностните изисквания на семейството през цялата година. Възможност за престой и обучение до по- късните вечерни часове.
  • Екип от педагози и специалисти - американци (native speakers), учители – автори на учебници и програми за обучение, учители по изкуства от Национална художествена академия, Национална музикална академия, Театрална академия, треньори от Национална спортна академия, логопед, психолог, медицинска сестра.
  • Присъствие на психолог в ежедневието на децата още в яслена възраст, по-късно в занималнята и класната стая.
  • Система за възпитание и етикеция при храненето - рационално и разделно хранене, вегетарианство, хранене при алергични деца, хранене на деца с хронични заболявания.
  • Паралелно обучение на два езика от сутрин до вечер още от яслена възраст.
  • Втори и трети чужд език от ранна детска възраст.
  • Прилагане на различни комбинативни и иновативни методи на обучение и възпитание в зависимост от най-последните открития за мозъка на поколенията деца Z и Алфа - родените след 2013 година.
  • Комплексна диагностика за откриване на 13-те вида интелигентност.
  • Скандинавски модел на работа при обучение и общуване с децата.
  • Авторска обучителна програма по различни видове спорт, програма за финансово възпитание по Робърт Кийосаки, програма за възпитаване на емоционална интелигентност по Голман.


История
Частен образователен комплекс „Светлина“ е основан през 1999 година от Веселина Радкова. Лицензирана образователна институция от Министерство на образованието на Република България.

„СВЕТЛИНА” е член на Световната верига училища „ОБРАЗОВАНИЕ 3000” - образование на новото хилядолетие за интегриране на най-успешните образователни системи от целия свят, задоволяващи нуждите на съвременното дете от 21 век. Комплекса е горд член е на „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“.

Повече от 1000 семейства са се доверили на „Светлина“ през годините в различните образователни степени.
Мотото на „Светлина“ е „Щастливо дете днес, успешен човек утре“ - Заедно с родителите да подготвим децата за бъдещето, в което ще има огромен излишък на информация, недостиг на време и огромна конкуренция на човека с "машината" и технологиите. 

Контакти

 
Основател и собственик

Веселина Радкова
+359 898 666 530
komplekssvetlina@mail.bg
Оперативен директор

Магдалена Димитрова
+359 895 746 732
m.dimitrova@svetlina.net


Офис мениджър

+359 895 524 343
office.manager@svetlina.net
За информация за прием в Детски ясли и градини

Комуникационен мениджър
Росица Първанова
+359 895 560 647

kinder.communication.manager@svetlina.net

За информация за прием в Основното училище

Комуникационен мениджър
Петя Джамбова
+359 897 820 996
communication.manager@svetlina.net

Директор на ЧОУ "Светлина"
Емилия Енева
e.eneva@svetlina.net
Вашето съобщение беше изпратено успешно!