МОН

ДА БЪДЕ БЪЛГАРИЯ

На 09.06.2017г. беше представена годишната продукция на ЧОУ „Светлина“ под надслова ДА БЪДЕ БЪЛГАРИЯ. Учениците от ПК6 до 7 клас представиха талантите си под формата на различни изяви, като по предложение на Детския парламент при училището, имаше множество театрални изяви на редица чужди езици. Изпратихме и нашите седмокласници, на които пожелахме много успехи в бъдещата им реализация!

Сподели