МОН

Емоционалното здраве е много по-важно за щастливия живот ЧОУ „Светлина“ се стреми да следва заключението на London School в ежедневната си политика

Доброто психическо и физическо здраве и наличието на партньор в живота правят хората много по-щастливи, отколкото по-високите доходи. Това установи ново проучване на London School of Economics сред 200 000 души. Изследването отчита и анализира различните фактори, които влияят на човешкото благосъстояние.

Основният извод е, че социалните и психологическите фактори са много по-важни за благополучието на хората, отколкото нивата на доходите.

Авторите посочват, че борбата с депресията и тревожността има много по-голям ефект върху нивата на щастие, отколкото мерките срещу бедността. Според данните преодоляването на психологическите проблеми може да бъде четири пъти по-ефективно в сравнение с борбата с бедността.

„Проучването доказва, че нещата, които са най-важни за нашето щастие, са нашите социални взаимоотношения и нашето психическо и физическо здраве“, обобщават авторите. Най-силният фактор за щастлив живот е емоционалното здраве.

В доклада се отбелязва, че държавните организации, включително училищата, трябва да станат по-ангажирани със справянето с проблемите на тревожността и психичното здраве.

Източник: Economy.bg

Сподели