МОН

Игри по „Образование 3000“ в училище „Светлина“

Топлите месеци са идеалното време за практикуването на различни видове игри, чиято цел е интегрираното развитие на подрастващите. Днешният ден беше наситен с такъв вид преживявания и възпитаниците от подготвителният клас имаха удоволствието да се забавляват и да развиват търпение, емпатия, емоционалната си интелигентност в комбинация с кинетичните си способности и още много други качества, посредством играта. „Обичаме „Светлина“, защото тук ни учат на много неща със забавни игри“ споделят най-малките ученици в училището.

Сподели