МОН

Какво казаха завършващите Основно образование ученици в ЧОУ „Светлина“?

Аделина:  Аз израстнах в Светлина. Изградих своя характер тук. Намерих много приятели. Тук се чувствах весела и щастлива. Учителите в Светлина се грижат за мен и са вече мои приятели.

 

Ерика : Аз съм много благодарна на мис Радкова, защото ми помогна да се изградя като човек. Тя се държеше с мен като със собствено дете.

 

Кати : Аз съм благодарна  на училището като цяло. Тук създадох добри приятелства. Чувствам се щастлива в компанията на училителите си и приятелите си.

 

Божи: Училище „Светлина“ ми даде не само образование и възпитание, но и нещо още, което е много ценно. Тук се родиха най-здравите приятелства и аз открих най-верните си приятели. Тази година беше последна за мен  с класа, с учителите и училището. Всички те ми дадоха важни уроци, които ще помня. Сега на раздяла си мисля как ще се винаги в малките моменти, радостни и тъжни, които ме свързват със „Светлина“.

Сподели