МОН

Ролята на спътниците в наблюдението на Земята

Учениците от трети до седми клас имаха възможността да вземат участие в образователна инициатива, имаща за цел да ги запознае с науките свързани с космоса и наблюдението на Земята, както и със съвременните достижения в областта  на аерокосмическите изследвания и технологии. Благодарим на организаторите на събитието, които дадоха информация на децата за спътниковите и аеро системи за наблюдение на Земята и за географските информационни системи.

Сподели