МОН

„Светлина“ посещава колеж в Южна Америка за обмяна на опит по ОБРАЗОВАНИЕ 3000

„Светлина” е част от международната образователна програма ОБРАЗОВАНИЕ 3000. През юни г-жа В.Радкова посети едно от най-успешните алтернативни училища в Южна Америка за холестично обучение по метода Асири в колежа Villa Per Se в Лима. Методичният и практичен обмен ще обогати дейността на училището ни и ще утвърди комплексната програма за индивидуален коучинг към всеки ученик. Вече две години екипът ни от учители и родители активно работим за развитие на способностите на всяко едно дете, защото всяко едно е уникално и има такива. Развитието е успех не единствено от отлични оценки, рейтинги и IQ. Развитието е да се чувствам щастлив от това, което обичам да правя: да спортувам, да решавам задачи, да рисувам, да свиря на инструмент и т.н.

    Представяме ви част от снимковия материал. Училището е частно и се финансира от таксите на родителите и от борда на тексилната промишленост, която е една от водещите в страната. Сърдечни благодарности на г-н Херман Товар, директор на училището и г-н Фернандо Фара, отговарящ за връзки с обществеността.

Сподели