МОН

Демонстрация на образователни практики чрез музикален урок

Визитата на г-жа Бриони Буше в България завърши с демонстрация на образователни практики, реализирани в музикален урок, проведен в ПК5г, база Симеоново. Децата на „Светлина“ участваха с огромно желание в интерактивните дейности и научиха нови песни, танци и имаха възможността да послушат, а след това и да посвирят на арфата на нашата гостенка. Международният обмен на образователни практики по програмата „Педагогика 3000“ завърши с поздрав от възпитаниците на „Светлина“ към децата в Белгия от „Butterflywise school“, Антверпен. Благодарим и на доброволците по проекта, които ентусиазирано участваха и получиха сертификати за инициативността си в международния обмен на практики в обучението.