МОН

Когнитивни обследвания

Логопедична консултация с артикулационна и когнитивна терапия

Специалистите работят с деца над 6 месеца в следните области:

РАННА ДИАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПИЯ

 • Диагностика на детското развитие
 • Сензорно интегративно обучение за деца от 0 до 3 години със закъсняла поява на активна реч и при деца със сензорно- интегративна дисфункция
 • Изработване на индивидуални терапевтични програми – за работа в домашни условия или за работа с екип специалисти от друг град или друго терапевтично заведение
 • Диагностика на детското развитие от 0 до 14 години
 • Диагностика на умения за училищна готовност
 • Консултация и обучение на родители с цел превенция и ко-терапия
 • Поведенчески проблеми в развитието на детето
 • Проблеми на фрустрацията и емоционалната интелигентност
 • Диагностика на ранно-професионално ориентиране още в 5 клас
 • Комплексна програма: диагностика, специализирана помощ и обучение на деца със специални образователни потребности и хиперактивност
 • Комплексна програма: диагностика, специализирана помощ и обучение на деца с нисък праг на внимание и концентрация
 • Комплексна програма: диагностика, специализирана помощ и обучение на деца с дислексия.

 

Психологична терапия и консултации

Психологична диагностика на деца и юноши. Диагностиката се извършва по желание на родителите и само с тяхно съгласие!

Психологични консултации с родители и деца в случай на:

 • Нарушения във връзката между родителите и детето
 • Нарушения в психоемоционалния свят на детето
 • Нарушения на поведението
 • Нарушения на съня