МОН

Лятно училище

Лятното училище на „Светлина“ е своеобразно продължение на политиките на образователната институция, извън пределите на учебната година. Изградено съвременно чрез интегриране от сензитивни програми, по време на които децата се забавляват, изучават живота, трупайки опит и много нова информация, чрез развитие на творческите си умения, способности да общуват и да изразяват себе си. Лятното училище е авторска програма, разработвана всяка година в различен аспект, за да има винаги нещо ново за ежедневието на децата и учениците ни.