МОН

Проект “Обмен на холистични образователни практики”

Протича под мотото на “Педагогика 3000”

Начало: м. юни 2016г.
Координатор – Веселина Радкова, България.
Партньори – България и Перу
Госпожа Веселина Радкова, основател и собственик на Частен образователен комплекс „Светлина“, на посещение в едно от най-успешните алтернативни училища в Южна Америка за холистично обучение по метода Асири в колежа Villa Per Se в Лима.