МОН

Проект „ Обучение чрез собствен опит и интерактивни образователни похвати“

Протича под мотото на “Педагогика 3000”

Начало: м. септември 2017г.
Координатор – Марияна Филипова, България.
Партньори – България и Италия
Посещение на господин Салво Соттиле от училище „Джилиополи“, гр. Милацо, южна Италия в комплекс „Светлина“ за демонстрация и наблюдение на иновативни и интерактивни образователни похвати и обучение чрез преживяване.