МОН

Старт на учебната 2020/2021 година

Новата учебна година започна с ентусиазъм и засиление мерки, изцяло съобразени с изискванията на МОН, МЗ, РЗИ. Децата ни се представиха с танци, кратка театрална постановка, поздрави към най-малките ни ученици. По традиция поканихме и един от нашите родители да привества присъстващите – тази година чест ни оказа госпожа Арсова. Официален поздрав отправи и Емилия Енева, директор на ЧОУ „Светлина“. Тя пожела на всички ни успехи, но най-вече спокойна и присъствена учебна година.

Във връзка с препоръките на всички държавни институции, представяме едни от основните мерки, които са взети в учебното заведение.

Приемът в базата на училището се осъществява по точно определен ред и график. Създадена е организация за посрещане на учениците от учителите на „Светлина“. Всички носят предпазни маски или шлемове и спазват дистанция от минимум 2 м.  Молим родителите да не влизат в базата на училището. В случай, че е необходимо да се предаде нещо на някого, молим това да се случва чрез детето или чрез екипа, който е отговорен за посрещането.

Базата разполага в 5 входа и изхода. Има обособени вход и изход за посрещане и изпращане на  децата от различните класове. Осигурили сме и маркирани стъпки, които децата за следват за свое улеснение.

Изпращането на децата се осъществява по същия начин като приема. Дежурен учител, заедно с офис мениджър ще координират изпращането на учениците, без да е нужно родителите да влизат в базата.

Децата носят предпазни маски в общите пространства. Дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно.

Забранява се внасянето на външни предмети от децата. Изключение ще се прави за раницата с ученически пособия и/или резервни дрехи, която ще се дезинфекцира в първия ден от седмицата и ще се връща в петък.

Предвид епидемичната обстановка на територията на страната, за тази учебна година екипът на ЧОУ „Светлина“ взе решение всеки клас да има своя собствена класна стая, за да няма движение по различни кабинети. Изключение правят часовете по музика, арт и спорт.

Дистанция в училище се спазва между отделните класове и персонал. Класовете използват отделни стаи за занимания, хранят се по различно време, използват отделни санитарни помещения, на двора има определени места за всеки клас. Ще бъде организирано от учителите максимално спазване на лична хигиена, стриктно миене на ръцете по няколко пъти на ден, както и често дезинфекциране.

Целият екип на „Светлина“ ви очакваме с нетърпение и ви пожелаваме успешна нова учебна година! Пазете се и бъдете здрави!