МОН

Учениците на „Светлина“ с награда от ХVІ национален конкурс за училищен театър на иапански език