Детска градина

Моля, свържете с нашия комуникационен мениджър на телефон 0895 560 647 или на имейл kinder.communication.manager@svetlina.net, за да провери за желаната от Вас локация и група. Ако нямаме места, ще Ви запишем в списък на чакащите и ще се свържем с Вас при първа възможност.

Групите са с оптимално 12 деца. Открили сме, че това е оптималният вариант, при който децата имат възможност да се социализират, докато в същото време получават необходимото внимание и индивидуален подход.

Да, предлагаме и тази опция. Цената за нея e 70% от редовната такса.

 

Не получавате.

Работното ни време започва е 8:00 часа и приключва в 18:00 часа. Налична е опция за късно вземане на детето, за която се изисква допълнително уговаряне и допълнително заплащане.

Нямаме възрастов праг, но детето трябва да е стабилно проходило.

Да.

Децата се хранят четири пъти на ден:

Сутрешна закуска

Междинна закуска с пресни плодове и зеленчуци

Обяд с тристепенно меню – супа, основно ястие, десерт

Следобедна закуска

Храната е пълноценна и изцяло съобразена с възрастовите потребности и нормативите на Министерство на здравеопазването. Нашата цел е да осигурим на децата правилно балансиран и здравословен хранителен режим, с включени много сезонни плодове и зеленчуци. Ранното привикване към природосъобразно хранене, както и добрите маниери на масата, също са сред нашите приоритети.

Предлагаме и индивидуален режим на хранене, съобразен с изискванията на семейството или педиатъра: при алергии, хронично заболявания и други.

Частна детска градина „Светлина“ предлага услугата специализиран детски транспорт от „врата до врата”. Транспортът бива еднопосочен или двупосочен. Услугата се заплаща допълнително извън такса обучение.

Има възможност за изучаване на допълнителен език, надграждащ билингвалното обучение.

 

Частно иновативно училище

Като холистично училище, предлагаме образование насочено към комплексно развитие на личността с фокус към придобиването на набор от умения, които да помогнат на ученика да се адаптира към бързите промени и динамиката в условията ни на живот. Нашата  образователна институция се старае приоритетно да осигурява защита, спокойствие и адекватен съвременен образователен процес с иновативни методи както присъствено, така и в дигитално обучение.

Ежедневно насочваме учениците към осъзнатото учене, самостоятелност в ежедневието, екипност и толерантност, емоционална интелигентност, физическо и ментално здраве, защото наличието на целия богат пакет от човешки добродетели са много необходими точно в нашето съвремие.

За нас фокус са трите равноправни страни на този процес – родители, учители и ученици – да имат инструментариум на взаимодействие по всяко време и разнообразни комуникационни възможности. Индивидуалните различия са много и ние се съобразяваме с тях, както при децата, така и при родителите.

Екипът ни се състои от квалифицирани педагози, филолози, психолози, инструктори по спорт, музикални и арт специалисти, които подкрепят и напътстват ученика през целия му период на развитие и обучение.

Вярваме, че не можем да подготвим бъдещето за учениците, но сме готови да подготвим учениците за тяхното бъдеще!

Заявявате желанието си за прием в ЧОУ „Светлина“, чрез платформата за кандидатстване или като се свържете с комуникационен мениджър на следния номер: +359 897 820 996 или на имейл: communication.manager@svetlina.net
Форма за кандидатстване: https://svetlina.net/priem-za-chastno-inovativno-uchilishte/

В училище „Светлина“ се стремим да осигурим на учениците балансиран дневен режим. За да осъществим това сме подготвили програма, която да отговаря на всички съвременни изисквания за здравословен начин на живот и обучение.

Разпределение на учебния ден по часове:

8:00 – 8:20 часа – Прием на ученици

8:15 – 8:25 часа – Сутрешна физическа активност

* Сутрешната физическа активност под формата на раздвижваща гимнастика подобрява тонуса, настроението и емоционалните нагласи за старт на учебния ден.

Старт на учебните часове

8:30 – 12:30 часа – Сутрешен блок

12:30 – 14:00 часа –  Обяд и игра навън

14:10 – 15:30 часа – Самоподготовка

*Във времето за самоподготовка учениците подготвят своите домашни работи в присъствието на учител. Учат се на планиране на собствените си задачи, самоорганизация и самоотговорност.

15:30 – 17:30 часа – Клубове по интереси

*Клубовете по интереси в „Светлина“ предоставят широк кръг от възможности, за развитието на талантите и уменията на всяко дете. Учениците имат възможност да развиват и практикуват, както своите интереси и таланти в областта на различните видове изкуства – музика, актьорско майсторство, изобразително изкуство и арт дейности, така и в областта на спорта, точните и логически науки, езикова култура и др. 

16:00 – 17:50 часа – Изпращане на учениците

Интегрирането на чуждите езици е възможно от най-ранна детска възраст, когато децата имат възможността да учат езика през играта, през ежедневната комуникация с тях . В ЧОУ “Светлина” английският език е изцяло застъпен в училищния живот, както в различните образователни предмети, така и във времето за почивка и междучасия, лагери, тържества, състезания и всички активности на училището. 

Ето и най-важните ползи от билингвалното обучение, които позволяват на учениците да:

  • Обогатяват и надграждат лексикалния си запас в специфични области (учебни предмети)
  • Развиват езиковата си култура
  • Практикуват английския език целодневно в ежедневната си комуникация в училищната среда и намаляват притеснението си при използването на чуждия език
  • Надграждат уменията си за комуникация чрез участие в международни състезания по дебати на английски език (The World Scholar’s Cup) и други състезания.

В ЧОУ ”Светлина” учителите са обучени да използват различни методи на обучение според индивидуалните потребности на учениците. Голяма част от взаимодействието с учениците се осъществява чрез интердисциплинарния подход, учене чрез преживяване, практически дейности базирани на проектно-базирани дейности, сугестопедични похвати, индивидуален подход чрез диференциране на образователните задачи и избора на ресурси в зависимост от нуждите на ученика, използване на майндфулнес практики допринасящи за менталното и емоционално здраве, билингвален подход, работа в екип, мисловни карти и множество други ресурси и холистични похвати, които мотивират учениците и създават интерес и любов към ученето.

Комплексното използване на всички тези методи допринасят за:

Създаването на ключови компетентности свързани със самостоятелното учене, самоорганизация, самостоятелно взимане на решения

Натрупване на академичен запас от знания в повече от една област

Използване на натрупаните знания и умения в реалния живот

Установяване на хронологични връзки и обогатяване на познанията с допълнителни ресурси и информация.

Мотивиране и създаване на любопитство.

Едновременно развиване на ляво и дясно полукълбо.

Развитие на емоционалната интелигентност

Развитие на социални умения и здравословен начин на живот

В ЧОУ “Светлина” предоставяме възможност за изучаване допълнителни чужди езици. Най-предпочитани от семействата ни са немски, испански, руски, китайски и арабски. Ако семейство има индивидуални предпочитания, предлагаме съдействие и допълнителна възможност за обучение.

В ЧОУ “Светлина” редовните допълнителни занимания по интереси (извънкласни дейности) създават идеалните условия за подобряване на уменията за работа в екип, самочувствието и възприятието за собственото тяло и дух, както и личните и академични умения. Стремим се да възпитаваме учениците си в любов към спорта и да предоставяме богати възможности от различни спортни активности. Сутрешна загрявка, спортни празници и маратони, различни видове подвижни образователни игри са задължителна част от програмата ни. Множеството извънкласни дейности, които предлагаме са съобразени с нуждите и желанията на всяко дете. Тези дейности се провеждат в часовия диапазон предвиден за Клубовете по интереси. 

Учениците имат избор между:

Спортни дейности (футбол, бойни изкуства, канго джъмпс, йога)

Арт занимания

Музикални и танцови занимания (пиано,уроци по китара, ударни инструменти, модерни танци)

Сценично изкуство

Плуване

Изкуства

Шах

Науки (ментална аритметика, състезателна математика, роботика)

Училището предлага възможност за заявка на пакет от целодневно меню, включващо сутрешна междинна закуска (свежи плодове и зеленчуци), обедно меню (супа, основно, плодове) и следобедна закуска. Работим в партньорство със сертифицирани професионалисти в приготвянето на здравословна училищна храна, съобразена с нуждите на подрастващите.

Училището предлага транспортна услуга от врата до врата. Работим в партньорство с лицензирана транспортна фирма, отговаряща на всички изисквания за предлагане на училищен транспорт.

Да, учениците ни имат униформи, като за изработването им се грижат наши партньори, с които имаме дългогодишни отношения. Униформите в ЧОУ „Светлина“ кореспондират изцяло с училищния дух и отговарят на всички стандарти и вкусови предпочитания, както на подрастващите, така и на най-малките ученици.

Заявете час за среща
или просто ни позвънете да поговорим!

+359 895 560 647 Комуникационен мениджър за ЧДГ
+359 897 820 996 Комуникационен мениджър за ЧОУ

Навигация

Галерия

Работно време

Понеделник – Петък:
08:00 – 18:00

partners

© 2021 – Образователна група „Светлина“