Кампания „Родителите на 21-ви век“

Чрез тази кампания Образователна група „Светлина“ предоставя възможността на своите герои – родителите, да покажат една друга част от себе си. Как се справят в ежедневието, вълнува ли ги професионалния аспект, как се чувстват като родители – цялото съчетание на пикове и спадове, предизвикателства и радости.

Тенденциите в обществото са задали една нова визия на родителството. До този момент не са съществували толкова многобройни и достъпни избори на личността – да бъдем с определени хора, да се отдадем на децата, да смени фокуса в кариерата или да се опитаме да ги съчетаем. Всякo едно от тези решения води до съответните последици. Ние сме съвкупност от роли (предприемач, служител, работодател, родител, дъщеря/син, член на обществото и др.)- някои добре развити, а други – в процес на създаване.

Няма еднозначен и ясно дефиниран пример за подражание. Няма правилно и грешно, има различно и добро за мен, и моето семейство.

В поредица от статии ще Ви представим родителите на „Светлина“, които с радост споделят своя опит.

Очаквайте много скоро и първия ни гост!

Ask for an appointment
or just call us and talk to us!

+359 895 560 647 Kindergarten Communication Manager
+359 897 820 996 Primary School Communication Manager

Site map

Working hours

Monday – Friday
08:00 – 18:00

partners

Svetlina Education Group