Svetlina Education Group was founded in 1999. It is the first educational institution for holistic education in Bulgaria.
Образователна група Светлина

The group includes a chain of private nurseries and kindergartens, an innovative primary school and the first private vocational secondary school of digital skills in Bulgaria “SoftUni Svetlina”, all licensed by the Ministry of Education.

Svetlina is a member of the Worldwide chain of schools “Education 3000” (under the auspices of UNESCO), a member of the Bulgarian Association of Private Schools, of Cambridge Schools Association in Bulgaria and of the digital education project of Stanford University, Digital Media Academy.

As additional educational services, the group includes the non-formal education space “Fabrika za Mechti” (Dream Factory), an online portal for parents and specialists Pedagogika.bg, an online education platform Edutalents - edutalents.me, eduatalents.mean “incubator” of teachers, a school for parents, as well as a foundation to support talented children “Future with Svetlina” which carries out activities for the benefit of children, parents and communities of a humanitarian and holistic nature.

Ако искате да кандидатствате за някоя от посочените позиции, моля, свържете се с нас:

Магдалена Димитрова – Изпълнителен директор

m.dimitrova@svetlina.net

svetlina logo@
svetlina logo@

Ако искате да кандидатствате за някоя от посочените позиции, моля, свържете се с нас:

Магдалена Димитрова – Изпълнителен директор

m.dimitrova@svetlina.net

Ключови качества и компетенции, които изискваме за тези позиции са:

 • Завършено висше образование степен „бакалавър“ или „магистър“, за предпочитане по специалността;
 • Познаване и прилагане на разнообразни образователни методи;
 • Владеенето на английски език е сериозно предимство;
 • Инициативност и креативност при разработване на различни проекти;
 • Грижливо и отговорно отношение към работата и към децата;
 •  Комуникативна и позитивна личност, със стремеж към усъвършенстване и развитие;
 • Умения за работа в екип

Ако искаш да станеш част от нашия екип, можеш да разгледаш актуалните свободни позиции.

Като учител в нашите ясли и детски градини Вие ще:

 • Ръководите работата в групата с децата и ще се грижите за техния дневен режим;
 • Подбирате и планирате адекватни средства и материали за реализация на образователната дейност, съобразно индивидуалните заложби, способности, интереси и предпочитания на всяко дете;
 • Участвате активно в здравно-възпитателната работа с родителите;
 • Носите отговорност  за опазване живота и здравето на децата и следи за спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания;
 • Водите ежедневен отчет за отсъствието на децата;
 • Участвате активно в организацията и планирането на извънкласните дейности;
Образователна група Светлина
Образователна група Светлина

Като  учител в нашето основно училище Вие ще:

 • Организирате и подготвяте отговорно и целенасочено учебно-възпитателния процес;
 • Подбирате и планирате ресурсите за реализация на образователната дейност, адаптирайки ги спрямо индивидуалните заложби, способности и интереси на всяко дете;
 • Установявате равнището на развитие на детето и редовно ще информира ръководството/ родителите за резултатите;
 • Провеждате консултации с нуждаещите се ученици;
 • Преподавате билингвално (български и английски език)
 • Водите стриктно училищната документация, съгласно стандартите на МОН;
 • Представяте на ръководството разпределение на учебния материал по седмици и месеци, график на тестове и класни работи;
 • Участвате в учителски съвети, подготовка на материали и срещи на екипа;

Ако усещаш, че твоята работна мисия е свързана с образователната сфера и искаш да дадеш своя принос за развитието на образованието в България, ще се радваме да ни представиш своя профил.

Ако имате желание да участвате в нашата партньорска програма, моля, свържете се с нас:

Магдалена Димитрова – Изпълнителен директор

m.dimitrova@svetlina.net

Форма за кандидатстване

  Ask for an appointment
  or just call us and talk to us!

  +359 895 560 647 Kindergarten Communication Manager
  +359 897 820 996 Primary School Communication Manager

  Site map

  Working hours

  Monday – Friday
  08:00 – 18:00

  partners

  Svetlina Education Group