Образователна група Светлина

Международната награда на херцога на Единбург – България

Начало: м.07.2019 г. Координатор за ЧОУ „Светлина“ – Анна Гумас. Партньори: Международна Награда на Херцога на Единбург-България.

ЧОУ Светлина е част от голямото международно семейство на Международната награда на херцога на Единбург – България. Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща международна младежка Програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот. В програмата могат да участват младежи на възраст между 14 и 24 години.

Политиките и целите на ЧОУ „Светлина” са тясно свързани с развиването на личностния потенциал при децата, както и прилагането на най-успешните образователни системи от цял свят, задоволяващи нуждите на съвременния младеж от 21 век. Стремежът на училището към изграждане на креативни, свободомислещи и уверени личности, както и мотивацията им към самоусъвършенстване, напълно кореспондира с философията и визията на наградата.

Като част от програмата ЧОУ „Светлина” осигурява изключителни предимства за своите ученици и учители:

Възможност за своите ученици да развият личностните си умения в разнообразни сфери и дейности според интересите им.
Обучени сертифицирани Лидери, Ментори, Супервайзори и оценители, които ще могат активно и индивидуално да насочват и мотивират учениците.

Разширяване на мрежата си от международни контакти с повече от 140 образователни организации и създаване на партньорства и обмен на опит.
И не на последно място за всички нас от ЧОУ „Светлина” ще бъде чест и вдъхновение да дадем своя принос, ставайки част от национална инициатива, чиято цел е да достигне до повече младежи, мотивирани да развиват и усъвършенстват личностни умения и дейности, отговарящи на потребностите за утрешния ден.

Щастливи сме да споделим, че Анна Гумас – Директор Комуникации и проекти, Ивана Шикилева – Заместник директор на ЧОУ Светлина, и Георги Михайлов – учител по математика успешно преминаха обучението за Лидери по програмата. Гимназия Софтуни „Светлина “ също може да се похвали с двама обучени Лидери.

Всички ние вярваме в способностите на нашите ученици и поради тази причина ЧОУ „Светлина“ си спечели правото на първото училище в България, което ще има възможност да включва ученици навършили 12г да участват в програмата.

От създаването си през 1956 г. до днес повече от 8 000 000 млади хора в 130 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на Наградата. В момента над 1,3 милиона младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата.

Ask for an appointment
or just call us and talk to us!

+359 895 560 647 Kindergarten Communication Manager
+359 897 820 996 Primary School Communication Manager

Site map

Working hours

Monday – Friday
08:00 – 18:00

partners

Svetlina Education Group