МОН

Kлуб по „Меки умения“

Вече втора година имам възможност да водя клуб по „Меки умения“ в училище „Светлина“. Всяка седмица с учениците работим по теми като „работа в екип“, „ефективна комуникацуя“, „управление на времето“ и други ключови теми и умения, които „когато порастнем“ използване ежедневно.
Срещите ми с различни ученици, учители и родители винаги са удоволствие за мен. Впечатление прави умението на децата (дори и първокласниците) да отстояват себе и заявяват себе си. От друга страна имам възможност да наблюдавам и да черпя опит от професионалисти педагози, които използват иновативни, холистични и съвременни методи на преподаване. Не на последно място, е истинско удоволствие да комуникирам с родителите, които осъзнават ценността на придобиването на разнообразни умения от децата им.
Петя Пенева,
Пенева Консултинг