Образователна група „Светлина“ е основана през 1999 година от Веселина Радкова. Тя е първата образователна институция за холистично обучение в България.
Образователна група Светлина

Групата включва – верига частни ясли и детски градини, иновативно основно училище и първата частна лицензирана гимназия за IТ и дигитални умения в България „СофтУни Светлина“, лицензирани от Министерство на образованието.

„Светлина“ е член на Световната верига училища „Образование 3000″ (под егидата на „Юнеско“), на Българската асоциация на частните училища, на „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“, както и на проекта за дигитално образование на Университета Станфорд – Digital Media Academy.

Като допълнителни образователни услуги, групата включва пространството за неформално образование „Фабрика за мечти“, онлайн портал за родители и специалисти Pedagogika.bg, платформа за онлайн образование „Едуталентс“ – eduatalents.me, инкубатор за учители, училище за родители, както и фондация за подкрепа на деца с таланти „Бъдеще за Светлина“, която развива дейности в полза на деца, родители и общности в хуманитарно-холистичен характер.

Ако искате да кандидатствате за някоя от посочените позиции, моля, свържете се с нас:

Магдалена Димитрова – Изпълнителен директор

m.dimitrova@svetlina.net

svetlina logo@
svetlina logo@

Ако искате да кандидатствате за някоя от посочените позиции, моля, свържете се с нас:

Магдалена Димитрова – Изпълнителен директор

m.dimitrova@svetlina.net

Ключови качества и компетенции, които изискваме за тези позиции са:

 • Завършено висше образование степен „бакалавър“ или „магистър“, за предпочитане по специалността;
 • Познаване и прилагане на разнообразни образователни методи;
 • Владеенето на английски език е сериозно предимство;
 • Инициативност и креативност при разработване на различни проекти;
 • Грижливо и отговорно отношение към работата и към децата;
 •  Комуникативна и позитивна личност, със стремеж към усъвършенстване и развитие;
 • Умения за работа в екип

Ако искаш да станеш част от нашия екип, можеш да разгледаш актуалните свободни позиции.

Като учител в нашите ясли и детски градини Вие ще:

 • Ръководите работата в групата с децата и ще се грижите за техния дневен режим;
 • Подбирате и планирате адекватни средства и материали за реализация на образователната дейност, съобразно индивидуалните заложби, способности, интереси и предпочитания на всяко дете;
 • Участвате активно в здравно-възпитателната работа с родителите;
 • Носите отговорност  за опазване живота и здравето на децата и следи за спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания;
 • Водите ежедневен отчет за отсъствието на децата;
 • Участвате активно в организацията и планирането на извънкласните дейности;
Образователна група Светлина
Образователна група Светлина

Като  учител в нашето основно училище Вие ще:

 • Организирате и подготвяте отговорно и целенасочено учебно-възпитателния процес;
 • Подбирате и планирате ресурсите за реализация на образователната дейност, адаптирайки ги спрямо индивидуалните заложби, способности и интереси на всяко дете;
 • Установявате равнището на развитие на детето и редовно ще информира ръководството/ родителите за резултатите;
 • Провеждате консултации с нуждаещите се ученици;
 • Преподавате билингвално (български и английски език)
 • Водите стриктно училищната документация, съгласно стандартите на МОН;
 • Представяте на ръководството разпределение на учебния материал по седмици и месеци, график на тестове и класни работи;
 • Участвате в учителски съвети, подготовка на материали и срещи на екипа;

Ако усещаш, че твоята работна мисия е свързана с образователната сфера и искаш да дадеш своя принос за развитието на образованието в България, ще се радваме да ни представиш своя профил.

Ако имате желание да участвате в нашата партньорска програма, моля, свържете се с нас:

Магдалена Димитрова – Изпълнителен директор

m.dimitrova@svetlina.net

Форма за кандидатстване

  Заявете час за среща
  или просто ни позвънете да поговорим!

  +359 895 560 647 Комуникационен мениджър за ЧДГ
  +359 897 820 996 Комуникационен мениджър за ЧОУ

  Навигация

  Галерия

  Работно време

  Понеделник – Петък:
  08:00 – 18:00

  partners

  © 2021 – Образователна група „Светлина“