Мисия

Утвърждаваме безкраен бизнес модел в образованието, където всяко дете е ценност за света и всички заедно развиваме потенциала му.

Визия

Да бъдем устойчива образователна система, от която детето ще излезе щастлив и успешен човек и ще съхрани себе си и планетата Земя.

Ценности

Любов

Създаваме среда, в която детето се развива с всеотдайна и безусловна любов, така можем да отключим потенциала на всяко дете.

Заедност

Изграждаме общност на доверие и подкрепа между деца, родители, служители и съмишленици. Вярваме, че най-добри резултати се постигат, когато институция /учители/ и родители си партнират и гледат в една посока. 

Хармония

Поддържаме хармонични отношения и не допускаме поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност. Толерираме комуникация, основана на уважение и честност за всеки от общността /деца и възрастни/. 

Уникалност

Приветстваме самосъзнанието на всеки от общността, че собствената му уникалност е важна за развитието на цялото. Всички ние сме различни по свой начин и това е богатството на колективното.

Заявете час за среща
или просто ни позвънете да поговорим!

+359 895 560 647 Комуникационен мениджър за ЧДГ
+359 897 820 996 Комуникационен мениджър за ЧОУ

Навигация

Галерия

Работно време

Понеделник – Петък:
08:00 – 18:00

partners

© 2021 – Образователна група „Светлина“