МОН

PMI в обучителния процес на ЧОУ „Светлина“

Начало: м.06.2018 г. Координатор за ЧОУ „Светлина“ – Ивана Шикилева. Партньори: PMI Chapter Bulgaria/ Пи Ем Ай България Чаптър/ с координатор – Боряна Георгиева.

Пи Ем Ай България е създадена през 2009 година, а от тази година вече и с иновативно пренасяне на управленските решения в училищна среда. За ЧОУ „Светлина“  е чест нашите учители да бъдат обучени от експертите на тази организация. Учителят, също като проджект мениджъра може да управлява един урок, училищен проект, тържествено събитие и т.н. Учителят може да дава на учениците си свободата да бъдат проактивни, сами да намират ресурсите за организацията и реализацията на своя проект/ училищна мисия или или интерактивен доклад, изготвен от екип ученици, родители и учители.

Сърдечно благодарим за обучението ни на Б.Георгиева, Д. Касапов и Н.Дойчев.

Стартираме настоящата учебна година с пилотен проект с учениците ни от четвърти клас.