• Политика за поверителност и лични данни

„Частно основно училище Светлина“ ЕООД с ЕИК 175106310 е собственик на домейна и уебсайта svetlina.net.

Следните правила за защита на личните данни целят да Ви информират относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни посредством нашия сайт.

Тази политика за поверителност не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашите услуги за ваше удобство и информация. Като осъществявате достъп до тези връзки, вие напускате нашите услугите, а това може да доведе до събиране или споделяне на информация за вас от трета страна. Съветваме ви да се запознавате с политиката за поверителност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събиране и използване на личните ви данни.

Обработваме личните ви данни в съответствие със закона. Дейностите, свързани с обработване на данни, се изпълняват с ваше съгласие, с цел да спазим задълженията си към вас, с цел легитимно осъществяване на бизнес дейности и безпроблемно клиентско обслужване или с друга законосъобразна цел.

Действаме по прозрачен начин, като ви предоставяме точна информация и ви даваме право на избор за типа лични данни, които събираме, и за целите, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме лични данни за цели, несъвместими с тези принципи и с Политиката за поверителност.

Предоставяме ви разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване или изтриване на лични данни, които сте споделили с нас.

 • Как използваме данните:

Събираме и използваме лична информация, за да ви служим по-добре, като персонализираме вашата работа и взаимодействие със Svetlina.net. Примери за начините за използване на данните ви включват:

Потребителски опит

Осигуряваме ви безпроблемен потребителски опит, като поддържаме данни за връзка и предлагаме продукти, услуги и функции, към които проявявате интерес, и като ви даваме възможност да участвате в конкурси и проучвания. Използваме данните ви, за да ви предлагаме съобразено с нуждите ви обслужване, да персонализираме услугите и съобщенията, които получавате, и да ви даваме препоръки, базирани на вашето използване на нашите услуги.

Административна комуникация

Комуникация с вас във връзка с нашите услуги. Примерите за административна кореспонденция включват отговори на ваши запитвания или искания, извършване на услуги или изпращане на съобщения във връзка с актуални новини.

Защита

Поддържаме интегритета и сигурността на нашите уеб сайтове, продукти, характеристики и услуги и предотвратяваме заплахи за сигурността, измами или други криминални или злонамерени действия, които компрометират вашата информация. Когато взаимодействате с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на вашата самоличност преди да ви дадем достъп до личните данни.

Реклама

Предоставяме персонализирани оферти и актуални статии и новини (в съответствие с вашите Предпочитания за поверителност – моля, погледнете „Избор на вашите предпочитания за поверителност“) за нашите услуги и други избрани партньорски уеб сайтове (можете например да видите реклама за продукт на партньорски сайт, която наскоро сте видели на сайт на Svetlina.net). Това може да е свързано с инструментите за автоматично събиране на данни. Може да споделяме част от информацията за вас с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да ви показваме реклами, които представляват интерес за вас. За да научите повече, погледнете секция „Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни“.

Спазване на закона

Спазваме приложимото законодателство, регламенти, съдебни разпореждания, искания от страна на правителства и правоприлагащи органи, за да предлагаме по правилен начин услугите и продуктите си и да защитаваме себе си, клиентите и потребителите си, както и да разрешаваме евентуални потребителски спорове.

 • Данни, които събираме:

Личните данни са информация, която разкрива самоличността ви или чрез която можете пряко или косвено да бъдете идентифицирани. Събираме личните ви данни, когато използвате нашите услуги и уебсайт или по време на разговори или кореспонденция с наши представители.

Личните данни, които събираме от вас, зависят от характера на взаимодействието ви с нас или с услугите, които използвате, но може да включват следното:

Информация, която предоставяте директно
 • Информация за връзка – това е лична и/или служебна информация за връзка, например собствено име, фамилно име, адрес, телефонен номер, номер на факс, имейл адрес и други подобни данни за връзка.
 • Данни за местоположението – събираме данни за географското местоположение, когато активирате базирани на местоположението услуги или когато избирате да предоставите информация за местоположението си по време ползването на нашите услуги.
 • Демографски данни – събираме или получаваме от трети страни определена демографска информация, например държава, пол, възраст, предпочитан език, обща информация за образование и трудов стаж, общи данни за предпочитанията за заетост.
 • Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите ви във връзка с нашите продукти, услуги (от това, което споделяте с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията ви за получаване на съобщения от нас.
 • Данни от социални мрежи – предлагаме функции за социалните медии, които ви позволяват да споделяте информация с вашите социални мрежи и да взаимодействате с нас чрез уеб сайтовете на различни социални медии. Използването на тези функции от ваша страна може да доведе до събиране и споделяне на информация за вас, в зависимост от функцията. Насърчаваме ви да се запознавате с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии, които използвате, за да сте наясно каква информация събират, използват и споделят чрез тези сайтове.
 • Друга уникална идентифицираща информация – примери за друга уникална информация, която събираме от вас, са данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата, в офиса или други канали за обслужване на клиенти, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на услуги и за да отговорим на запитванията ви.

Не сте задължени да споделяте личните данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако изберете да не споделяте информацията, няма да можем да ви предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията ви.

Информация, която се събира автоматично при използване на нашите услуги от ваша страна
 • Данни за устройствата – събираме информация за вашия компютър и/или други устройства, например операционна система, регион, език, часова зона, модел, възраст на устройството, дата на производство на устройството, версия на браузъра и допълнителна техническа информация според продукта.
 • Данни за преглед на уеб сайтове – събираме информация за посещението и активността ви в нашия уеб сайт, приложения или уеб сайтове, „поддържани“ от други компании от наше име, както и приложения или уеб сайтове, на други компании „поддържани“ от наше име, включително съдържанието (и включени реклами), които разглеждате и използвате, адреса на уеб сайта, от който идвате, както и други действия, свързани с разглеждането на уеб сайтове (напр. страниците, които преглеждате, връзките, върху които щраквате). Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки, уеб отметки и вградени уеб връзки. За да научите повече, прочетете раздела „Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни“.
Информация от трети страни

Получаваме информация от трети страни, която смятаме за достоверна и която е обществено достъпна или налична при определени търговски условия. Подобна информация са лични данни като име, адрес, имейл адрес, IP, предпочитания, интереси и определени демографски данни. Например лични данни се събират, когато осъществявате достъп до нашите приложения чрез регистрацията си в социалните медии (т.е. влизане в приложенията ни с данните за вход за Facebook или друга социална мрежа). Основните данни, които получаваме, зависят от настройките за поверителност на профила ви в съответната социална мрежа.

Получаваме нелични данни, като обобщени или неидентифицирани демографски данни или данни за профил от трети страни, например компании, специализирани в предоставянето на корпоративни данни, анализи и софтуер като услуга.

За да гарантираме точност на данните и отлично клиентско обслужване чрез предоставяне на персонализирани услуги, съдържание, маркетинг и реклами, може да свързваме или комбинираме информацията, която събираме от различните източници, посочени по-горе.

 • Поверителност на личните данни на деца

Svetlina.net не събира съзнателно информация от деца съгласно местното законодателство и не насочва уеб сайтовете или мобилните си приложения към деца.

 • Как опазваме данните ви

За да предотвратим неупълномощен достъп или разкриване и да гарантираме правилно използване на информацията ви, използваме разумни и подходящи физически, технически и административни процедури за опазване на данните, които събираме и обработваме. Съхраняваме данните, както се изисква или е допустимо от закона и за период, в който данните продължават да имат законна бизнес цел.

 • Как споделяме данни

Споделяне с други трети страни

Ще споделяме личните ви данни с: трети страни, например партньори по веригата след надлежно уведомяване и съгласие. Ако изберете да предоставите лични данни на другите компании, с тези лични данни ще се борави съгласно правилата за поверителност на съответните компании, които може да са различни от политиките и практиките на Svetlina.net.

Ще споделяме личните ви данни както следва:

Споделяне с доставчици на услуги

Използваме доставчици на услуги, които да управляват и поддържат определени аспекти от бизнес операциите ни от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени в други държави по света и да предлагат изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, рекламна и маркетингова дейност (включително дигитални и персонализирани реклами), ИТ услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по договор да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания. Предприемаме мерки за осигуряване на адекватна защита при пренос на лични данни съгласно приложимото законодателство.

Спазване на закона

Можем да споделяме личните ви данни, когато вярваме добронамерено, че сме длъжни да: 1) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; 2) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; 3) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; 4) приложим/защитим правата и собствеността на Svetlina.net; или 5) да защитим правата или личната безопасност на Svetlina.net, нашите служители и трети лица в или при използване на собственост на Svetlina.net, когато това е възможно, и в синхрон с изискванията на действащото законодателство.

 • Избор на вашите предпочитания за поверителност

Имате възможност да се абонирате за съобщения от нас, свързани с конкретни услуги, актуални статии или новини по имейл.

Можете да направите своя избор или да промените предпочитанията си, що се касае до получаване на абонаментна или обща кореспонденция, в точката на събиране на данни или по други начини, описани в разделите долу. Тези опции не се отнасят до кореспонденция, свързана основно с администриране на изпълнението на поръчки, договори, поддръжка, предупреждения за безопасност на продуктите, актуализация или други административни или свързани с трансакции съобщения, когато основната цел на този тип съобщение не е промоционална по същество.

Кореспонденция, свързана с абонаменти

Кореспонденцията, свързана с абонаменти, включва имейл бюлетини, които могат да бъдат изрично поискани от ваша страна или за получаването на които сте дали своето съгласие.

За да се абонирате за безплатния електронен бюлетин на Svetlina.net, е необходимо да ни предоставите единствено имейл адреса си. По свое желание бихте могли да предоставите и следните данни: име и фамилия. Разпращането на електронния бюлетин се осъществява посредством външен софтуер, с който работи Svetlina.net. По-нататъшно разкриване на данните ви за контакт е изключено.

Съхраняваме данни от Вашето потребителско поведение относно рекламните ни материали и изпратените Ви от нас бюлетини. Понятието “потребителско поведение” означава текущи данни за активност и друга информация. Текущи данни наричаме информацията за това какви рубрики и съдържания сте заредили в нашата уеб страница или при разглеждане на някой от нашите бюлетини.

След като сте заявили получаване на подобни съобщения, вие можете да се откажете от получаването им, като използвате един от следните начини:

Изберете имейл връзката „Отказ“ или „Отказ от абонамент“ или следвайте инструкциите за отказ, включени във всяко абонаментно съобщение.

Свържете се с нас на email: office.manager@svetlina.net.bg, посочете името си, информацията за контакт и необходимата конкретна информация относно абонаментите, които повече не желаете да получавате.

След отписването повече няма да получавате електронен бюлетин от нас и Вашите данни ще бъдат изтрити.

Кореспонденция от общ характер

Нашата кореспонденция от общ характер съдържа информация за продукти, услуги и/или поддръжка. Тя може да съдържа информация за нови продукти или услуги, специални оферти, персонализирано съдържание, насочени реклами или покани за участие в маркетингови проучвания или оценки на съответствие.

Съхраняваме данни от Вашето потребителско поведение относно рекламните ни материали и изпратените Ви от нас кореспонденция. Понятието “потребителско поведение” означава текущи данни за активност и друга информация. Текущи данни наричаме информацията за това какви рубрики и съдържания сте заредили в нашата уеб страница или при разглеждане на някой от нашите бюлетини.

Можете да изключите получаването на тези съобщения от общ характер по един от следните начини:

Изберете имейл връзката „Отказ“ или „Отказ от абонамент“ или следвайте инструкциите за отказ, включени във всяко абонаментно съобщение.

Свържете се с нас на email: office.manage@svetlina.net, посочете името си, информацията за контакт и необходимата конкретна информация относно абонаментите, които повече не желаете да получавате.

След отписването повече няма да получавате електронен бюлетин от нас и Вашите данни ще бъдат изтрити.

Реклами и предложения в сайтове на трети лица

Svetlina.net подписва договори с доставчици на услуги за публикуване на реклами в уеб сайтове, собственост на трети лица. Понякога това се постига чрез споделяне на лични данни, както е описано в раздела за Бисквитки за реклами на трети страни и бисквитки за социални мрежи в секция „Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни“.

Освен това използваме и позволяваме на рекламни мрежи и други трети страни да използват бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, за да определяме как взаимодействате с нашите уеб сайтове, съобщения и услуги, както и с определени партньорски уеб сайтове, и да идентифицираме интересите ви, да създаваме профили и сегменти по интереси с цел предлагане на максимално полезни и подходящи за вас реклами. За допълнителна информация разгледайте раздела „Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни“.

 • Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни

Използваме и позволяваме на определени други компании да използват бисквитки, уеб отметки и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“) във връзка с нашите услуги. Правим това, за да разберем как използвате нашите услуги; да подобрим потребителския ви опит и да активираме персонализирани функции и съдържание; да оптимизираме рекламите и маркетинговата си дейност; и да ви показваме в Интернет реклами, съобразени с вашите интереси.

Повече информация за инструментите за автоматично събиране на данни ще намерите на адрес: www.allaboutcookies.org.

Как използваме бисквитките

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малък обем информация, които се изтеглят на устройството ви, или по-технически формулирано, в браузъра, който използвате на това устройство, когато посещавате уеб сайт. Фирмата, която поставя бисквитки в браузъра ви, може да прочете информацията от поставената бисквитка. Бисквитките се класифицират като „бисквитки за сесия“, които не остават на устройството след затварянето на браузъра, или „постоянни бисквитки“, които обикновено остават в устройството, докато не ги изтриете или не изтече срокът им на действие.

Различните бисквитки се използват за изпълнение на различни функции, които описваме по-долу:

Използваме бисквитки, които са важни – Някои бисквитки са важни, защото ви позволяват да навигирате в уеб сайта ни и да използвате неговите функции. Без тези бисквитки не можем да предоставяме подходящо съдържание според типа устройство, което използвате.

Използваме бисквитки за функционалност и ефективност – тези бисквитки имат за цел например да можем да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашата платформа или използвате нашите услуги; Да запомняме потребителски ви преференции (пр. какви настройки сте избрали); Да можем да Ви препоръчваме материали, отговарящи на Вашите предпочитания; За събиране на информация за начина, по който посетителите използват платформата ни, за да можем да я поддържаме в най-добър вид и да подобряваме услугите ѝ; За временно съхраняване на анонимна информация, която ни помага максимално добре да Ви предоставяме релевантни предложения; За други спомагателни функции.

Бисквитки на трети страни, с цел преброяване на посещаемостта – Използваме няколко външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението е на тези външни услуги е да преброяват анонимно статистическа информация за посещаемостта на сайта ни, за да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме. Тези външни услуги за преброяване са Google Analytics, Google Tag Manager.

Бисквитки на трети страни, с рекламни цели – Използваме няколко външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението на тези външни услуги е да осигурят възможности за извършване на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Такива външни рекламни платформи са Google AdWords и Facebook Ads.

Бисквитки на трети страни – за функционалност – Някои бисквитки възникват и във връзка с инструменти на трети страни, които сме интегрирали в платформата ни. Например, Facebook API (опциите за „Вход с Facebook”, „Сподели във Facebook” и др.) и Google API ( „Сподели в Google+” и др.), които могат да създадат бисквитки, за да могат да функционират. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. От наша страна не можем да предоставим техническа възможност за забраняването им. Поради това, ако не желаете те да възникват, не би следвало да използвате изброените по-горе външни инструменти, интегрирани в платформата ни. Ние се стараем третите страни, с които имаме партньорски взаимоотношения, да бъдат надлежно проверени и с доказан авторитет и професионализъм.

Тази интернет страница използва допълнителни конвертиращи инструменти за анонимен външен анализ на ефективността и взаимодействието с потребителите. Ако стигнете до интернет страницата на Svetlina.net посредством друга интернет страница чрез кликване върху публикувана там обява (текстова обява, уеб банер или линк) на Svetlina.net, тогава към Вашия браузър се запаметява Cookie. С помощта на това Cookie разбираме, че сте стигнали до нашата страница чрез клик върху тези рекламни средства от външна страница. Идентифициране на самоличността Ви от наша страна или при използване на конвертиращи инструменти не е възможно в никой момент. Ако не желаете да вземете участие в този анонимен анализ, можете да деактивирате Cookies чрез настройките на браузъра.

Бисквитки за реклами на трети страни и бисквитки за социални мрежи

Ние поставяме Cookies, за да могат да разпознаят Вашия компютър и на други интернет страници, които са включени в рекламната мрежа на Google Display, въз основа на протоколираните данни (посещения на нашата страница, включително дата и час, предпочитан език, тип браузър, операционна система) и за да Ви предоставим там съответните рекламни съобщения, отговарящи на предполагаемите Ви интереси.

Категориите, според които Ви се появява съответстващата на Вашите интереси реклама в цялата рекламна мрежа на Google Display, могат да бъдат разгледани, отстранени или допълнени в мениджъра за настройки за рекламите в Google. Чрез този инструмент Вие можете да откажете изцяло прилагането на Cookies за реклама по интереси в рекламната мрежа на Google Display, като си изтеглите и инсталирате браузър плъгина за деактивиране на Cookies за заложени параметри за реклама. Допълнителна информация за персоналните настройки на функцията за получаване на реклами в Google можете да получите и тук.

Дали Cookies въобще да бъдат получавани, можете да управлявате сами чрез настройките за сигурност на Вашия браузър, като предварително не приемете никакви Cookies или само по запитване, но също така трябва да уточните, че след всяко приключване на дадена сесия на браузъра, Cookies трябва да бъдат изтрити. В случай обаче, че не приемете Cookies, това би могло да доведе до ограничения на функциите на нашата интернет страница.

Ние използваме Google AdSense, Google Conversion Tracking и Google Remarketing на нашите интернет страници. Google Conversion Tracking е услуга за анализ на Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) за измерване на успешността на нашите рекламни активности в Google (AdWords). Google ще прикачи Cookie на компютъра Ви, когато посещавате нашата интернет страница чрез реклама от Google.

Използваме също така етикетите за ремаркетинг (напр. Google), Google AdSense и Conversion Tracking, за да ви показваме промоционални предложения или актуална информация за съдържанието, което разглеждате на нашия сайт и за измерване на успешността на нашите рекламни активности. Не споделяме с тези трети страни информация, която може директно да ви идентифицира. Тези рекламодатели и други трети страни (включително рекламни мрежи и други доставчици на услуги, които използваме) може да предположат, че потребителите, с които взаимодействат или които щракват върху персонализирана реклама или съдържание, са част от групата, към която са насочени рекламата или съдържанието.

Google Conversion Tracking позволява на нас и на Google да разпознаем, че някой е кликнал върху рекламата ни в Google и след това е пренасочен към нашата страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Събраната чрез Google Conversion Tracking информация е предназначена единствено за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите рекламни кампании в AdWords. Въпреки това, ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани.

На нашата интернет страница използваме също така Google AdSense, уеб базирана рекламна услуга, предоставяна от Google, за публикуване на реклами (текстови реклами, банери и др.). При това Вашият браузър може да запише Cookie, изпратена от Google или от трети лица. Информацията, съхранявана в Cookie, може да бъде записана, събирана и анализирана  от Google или трети лица. В допълнение, Google AdSense използва за събиране на информация малки невидими графични изображения, наречени Web Beacons, чрез чието използване могат да бъдат записвани, събирани и анализирани данни за прости действия като движението на посетителите в сайта. Информацията за Вашето използване на тази интернет страница, генерирана  чрез Cookie и /или Web Beacons, се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се запаметява там. Google използва получената по този начин информация, за да извърши анализ на Вашето потребителско поведение  по отношение на рекламите в AdSense. Google може евентуално  и да предоставя тази информация на трети лица, при условие че това се изисква от закона или ако трети лица обработват тези данни от името на Google. Вашият IP адрес няма да бъде свързан от Google с други данни, съхранени от Google.

Също така на нашата интернет страница използваме Google Remarketing – технологиите за ремаркетинг на Google. Чрез тези технологии към потребителите, които са посетили нашата интернет страница, може да бъде насочена целева реклама в други страници от партньорската мрежа на Google. Google Remarketing също използва Cookies.

Ако не искате да получавате реклами въз основа на интересите си, можете да деактивирате използването на Cookies от Google за тези цели, като посетите тази страница и използвате там функциите „Деактивиране на рекламите въз основа на интереси в Google“ и/или „Деактивиране в мрежата на Google на рекламите въз основа на интереси“.

Ако не искате да участвате в Google AdSense, Google Conversion Tracking или Google Remarketing, можете да откажете необходимото за тази цел прикачване на Cookie чрез настройките на браузъра си за деактивиране на автоматичното прикачване на Cookies. Можете също така да деактивирате Cookies за рекламни услуги на Google, като настроите браузъра си да блокира Cookies от домейна „googleadservices.com“. За повече информация и как да деактивирате рекламните услуги на Google за мобилни устройства, кликнете тук.

Освен това на интернет страниците си използваме услугите Facebook Conversion Pixel и Facebook Remarketing. Посредством Facebook Conversion Pixel ние и Facebook разбираме, че някой е кликнал върху нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Информацията, събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel, е предназначена за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите реклами във Facebook. Въпреки това ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани. С технологията Facebook Remarketing към потребителите, които са посетили нашите интернет страници, може да бъде насочена целева реклама на интернет страниците на Facebook. Въпреки това ние не събираме данни и не следим на кои потребители на Facebook действително се показват целеви реклами. И тук нямаме възможност за идентифициране  на отделни потребители. За повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройки с цел  защита на личната Ви неприкосновеност във Facebook, моля, направете справка с политиката за данни на Facebook.

Повече подробности за някои от нашите партньори за базирани на интереси реклами ще намерите на следните уеб сайтове:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Имайте предвид, че списъкът по-горе не е изчерпателен и се актуализира периодично.

Споделяне на друга информация с рекламодатели

Може да прехвърляме информация за вас към доставчици на рекламни технологии, за да могат да разпознават устройствата ви и да ви предлагат съдържание и реклами според интересите ви. Информацията включва име, пощенски адрес, имейл, ИД на устройство или друг идентификатор в криптиран формат. Доставчиците обработват тази информация в хеширан или деидентифициран формат. Тези доставчици събират допълнителна информация от вас, например IP адрес и информация за браузъра или операционната система; комбинират информацията за вас с информация от други компании в кооперативи за споделяне на данни, в които участваме; и поставят или разпознават собствените си уникални бисквитки на вашия браузър. Тези бисквитки съдържат демографски или други данни в деидентифициран формат.

Бисквитките могат да се използват, когато споделяте информация, като използвате бутона на уеб сайта за споделяне в социалните медии. Социалната мрежа ще запише, че сте направили това. Тази информация може да бъде свързана с насочващи/рекламни дейности. Типовете бисквитки, използвани от тези трети страни, и начинът, по който използват информацията, генерирана от тях, зависят от политиките за поверителност на самите компании. За информация и повече подробности как да се откажете от насочвани реклами разгледайте уеб сайтовете по-горе или вижте секция „Вашият избор относно автоматичното събиране на данни и онлайн проследяването“.

Други инструменти за автоматично събиране на данни

Уеб отметки

Използваме и позволяваме на избрани трети страни да използват уеб отметки (обикновено в комбинация с бисквитки), за да обобщаваме информация за използването на уеб сайта от вас, взаимодействията ви по имейл или други средства за комуникация, да измерваме ефективността и да ви предлагаме подходящо съдържание и реклами. Уеб отметката (нарича се също уеб маяк или чист GIF) е прозрачно графично изображение (обикновено 1 пиксел x 1 пиксел), което се вмъква в онлайн съдържание, видеоклип или имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството ви, знае кога сте разгледали определено съдържание или конкретно съобщение по имейл, определя датата и часа на прегледа на отметката и IP адреса на устройството ви. Можем например да вмъкваме уеб отметки в рекламни имейл съобщения или бюлетини, за да определяме дали съобщенията ни са отваряни, дали са предприети действия във връзка с тях, както и дали инструментите ни за кореспонденция функционират правилно.

Вградени уеб връзки

Абонаментните имейли от Svetlina.net, често използват връзки, които ни позволяват да определим дали сте щракнали върху връзка в даден имейл и тази информация за вашите действия може да се свърже с вашата самоличност.

 • Вашият избор относно автоматичното събиране на данни и онлайн проследяването

Където е приложимо, изискваме съгласието ви за използване на бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, които съхраняват или осъществяват достъп до информация на устройството ви.

Настройка и изтриване на бисквитките

Настройки чрез Вашия браузър

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри. Можете изрично да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Всеки съвременен уеб браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.) дава възможности за:

 • настройки за приемането на бисквитки – забраняване и разрешаване (както цялостно, така и по сайтове);
 • преглеждане на създадените бисквитки;
 • изтриване на създадени бисквитки.

Важно е да имате предвид, че деактивирането на функциите за бисквитки в браузъра може да доведе до невъзможност да използвате услугите ни, тъй като без задължителните бисквитки платформата ни не може да изпълнява основните си функции.

Настройки чрез външни инструменти.

 • Инструмент на Google, под формата на приставка към браузъра, чрез който можете лесно да забраните Ваши данни да бъдат ползвани от услугата Google Analytics, която е често използвана от множество сайтове за преброяване на посещения и статистическа информация. Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • Инструменти, чрез които можете да проверите статуса и да поставите изрична забрана на голям брой рекламни платформи да ползват Ваши данни във връзка с таргетиране и персонализиране на рекламa:
 •  https://optout.aboutads.info/
 • http://www.youronlinechoices.com/bg/%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80
 • Настройки в платформата на Google относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Настройки в платформата на Facebook относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

За да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашия уеб сайт, може да посетите също и http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ако се намирате в ЕС и искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите ви, отидете на www.youronlinechoices.eu.

Имайте предвид, че отказът не означава, че повече никога няма да получавате онлайн реклами. Това означава, че фирмата или фирмите, от които сте се отказали, няма да ви изпращат реклами въз основа на уеб предпочитанията ви и моделите ви на потребление.

Уеб отметки

Тъй като уеб отметките са същите като всяко друго искане за съдържание, включено в създаването на уеб страницата, не можете да ги откажете или да изключите. Имате евентуално възможност да деактивирате уеб отметките в имейл съобщенията, като не изтегляте изображения, съдържащи се в съобщенията, които получавате (тази функция зависи от софтуера за имейл, използван на персоналния ви компютър). Трябва да се има предвид, че това действие не винаги ще отмени уеб отметка или други инструменти за автоматично събиране на данни от имейл съобщение поради специфичните характеристики на софтуера за имейл. За допълнителна информация в тази връзка разгледайте информацията, предоставена със софтуера за имейл или от доставчика на услугата. Уеб отметките могат да бъдат спрени при определени обстоятелства, като изключите бисквитките или промените настройките за бисквитките в браузъра си.

Вградени уеб връзки

Ако не искате да събираме информация за връзките, върху които щраквате, можете да промените вашия избор на начина, по който получавате съобщенията от нас (т.е да изберете текстова версия на съобщението, ако това е възможно), или да не щракате върху връзките в имейл съобщенията, които изпращаме.

 • При използване на външни инструменти (“Вход с Facebook”, Вход с Google”)

Когато Потребител с цел коментар или друго използва инструментите за създаване на връзка между акаунта му в Платформата и акаунта му във Facebook или Google, с това свое действие той оторизира Svetlina.net да получи частични негови данни от профила му в съответната външна услуга, позволени от страна на Потребителя за предоставяне чрез настройките му в съответната външна услуга, при което:

 • Svetlina.net може да получи данни на Потребителя, като Имена, Пол, Възраст, Местоживеене, Снимка/Аватар, които данни се добавят към създадения акаунт на Потребителя в Платформата.
 • Svetlina.net може да получи данни на Потребителя за взаимовръзки с други потребители (онлайн приятелства), които данни се добавят към данните за Потребителя в Платформата (прехвърляне на онлайн приятелства).
 • Svetlina.net може да получи възможност чрез съответната външна услуга да изпраща известия до Потребителя, изпращани в рамките на съответната външна услуга, с комуникационни или маркетингови цели (например: частни известия във Facebook).

Информацията, която чрез автоматични технически средства Svetlina.net може да получи и обработва по описания начин, се определя изцяло от Потребителя – чрез неговите настройки в рамките на съответната външна услуга (Facebook, Google), в която той има акаунт и който акаунт е решил да свърже с акаунта си в Платформата. Регистрирането на потребителя с тези външни услуги се приема за съгласие за обработване на данните, предоставени чрез тях.

 • При публикуване на отзиви от потребители

Имате възможност да публикувате свои отзиви и коментари, в нашия уеб сайт. Така публикуван отзивът/коментарът става общодостъпен и публично видим в сайта, включително: Съдържанието му, Име на публикуващия, Снимка/Аватар (ако не е забранено от настройките на потребителския профил) и връзка към самия профил. При използване на опцията за коментиране чрез външни инструменти като Facebook например, е възможно да се визуализира в сайта и друга информация, като местожителство или образование например. За повече информация относно споделяната информация при използване на коментари чрез Facebook вижте тук. При оставяне на отзив/коментар в нашия сайт също се запазват данни за имейл адресът и IP адресът Ви, които не се предоставят на трети лица и се съхраняват и обработват спрямо закона.

 • ИГРИ

Имате възможност да участвате в игри на нашата интернет страница или в профилите на Svetlina.net в социалните мрежи. Личните данни, предоставени ни от вас по повод на участието ви в провежданата игра, се използват само за целите на осъществяването на играта (определяне на печелившия/печелившите, уведомяване на печелившия/печелившите, изпращане на наградата/наградите). След края на играта и обявяването на печелившия/печелившите данните на участниците се съхраняват за период, не по-дълъг от 1 година.

 • Упражняване на вашите права и връзка с нас

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването. В определени случаи искането ви може да бъде отхвърлено въз основа на правно изключение, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

Свържете се с нас

Ценим вашите отзиви. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на вашите данни или във връзка с евентуално нарушение на местните закони за поверителност, можете да се свържете с нас по имейл office.manager@svetlina.net.

Цялата кореспонденция се третира като поверителна. При получаване на съобщение от вас наш представител ще се свърже с вас в разумен срок, за да отговори на въпросите и притесненията ви. Целта ни е всички ваши проблеми да се разрешават в срок и по ефективен начин.

 • Промени в нашата Декларация за поверителност

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако направим важни промени в Политиката за защита на личните данни, които съществено изменят практиките ни за поверителност, ще ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за поверителност е от септември 2021 г

Заявете час за среща
или просто ни позвънете да поговорим!

+359 895 560 647 Комуникационен мениджър за ЧДГ
+359 897 820 996 Комуникационен мениджър за ЧОУ

Навигация

Галерия

Работно време

Понеделник – Петък:
08:00 – 18:00

partners

© 2021 – Образователна група „Светлина“