На 19.03.2021 г. ЧДГ „Светлина“ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект „Подкрепа чрез оборотен капитал на МСП, засегнати от временните противоепидемиологични мерки по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Проектът ще се изпълни с подкрепата на Европейския съюз и Европейски фонд за регионално развитие.

Проектът ще се изпълнява в периода 19.03.2021 – 19.06.2021г.
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 20523.94 лв.

\

\

 

На 30.03.2021 г. ЧДУ „Светлина“ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект „Подкрепа чрез оборотен капитал на МСП, засегнати от временните противоепидемиологични мерки по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Проектът ще се изпълни с подкрепата на Европейския съюз и Европейски фонд за регионално развитие.

Проектът ще се изпълнява в периода 30.03.2021 – 30.06.2021г.
Общата стойност на заявлението за подкрепа:
3771,81 лв.

 

 

 

На 14.07.2021 г. ЧДГ „Светлина“ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект „Подкрепа чрез оборотен капитал на МСП, засегнати от временните противоепидемиологични мерки II (Фаза II) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Проектът ще се изпълни с подкрепата на Европейския съюз и Европейски фонд за регионално развитие.

Проектът ще се изпълнява в периода 14.07.2021 – 14.10.2021г.
Общата стойност на заявлението за подкрепа:
8319.36 лв.

 


 

На 13.08.2021 г. ЧОУ „Светлина“ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект „Подкрепа чрез оборотен капитал на МСП, засегнати от временните противоепидемиологични мерки II (Фаза II) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Проектът ще се изпълни с подкрепата на Европейския съюз и Европейски фонд за регионално развитие.

Проектът ще се изпълнява в периода 13.08.2021 – 13.11.2021г.
Общата стойност на заявлението за подкрепа:
6259,30 лв.

 

 

 

 

 

Заявете час за среща
или просто ни позвънете да поговорим!

+359 895 560 647 Комуникационен мениджър за ЧДГ
+359 897 820 996 Комуникационен мениджър за ЧОУ

Навигация

Галерия

Работно време

Понеделник – Петък:
08:00 – 18:00

partners

© 2021 – Образователна група „Светлина“