ОГ „Светлина“ вярва в концепцията, че децата могат да бъдат изградени като пълноценни личности тогава, когато съществува единенни отношения в обществения триъгълник – деца, родители, учители. Семейната единица поставя ценностното ядро, което образователната институция доразвива. Затова и тези две …. е добре да са в синхрон.
Ценностите, които образователната група прилага и развива са Любов, Уникалност, Хармония и Заедност, и са преплетени във всеки аспект от дейността.
 
Те са и в основата на нашето партньорство с родителите по пътя на осъзнатото родителство. Затова имаме изградена система, чрез която да бъдем в подкрепа на семействата. Бъдещи и настоящи родители могат да:
 
edutalents-logo
Гледайки видеа за и с децата си на възраст от 0 до 6 години в нашата видео платформа edutalents.me
pedagogika.bg
Прочетат различни полезни статии в нашия блог за родители pedagogika.bg
school-for-parents
Kакто и да посещават нашето Училище за родители.
 
 
Образователна група „Светлина“ е тази, която задава посоката за прилагане на иновативно образование в центъра, на което е детето. А партньорите, в лицето на родителите, правят възможно изграждането на личност с чувство на отговорност и самостойност, която овладява с любопитство и лекота знания и умения на 21 век.

Заявете час за среща
или просто ни позвънете да поговорим!

+359 895 560 647 Комуникационен мениджър за ЧДГ
+359 897 820 996 Комуникационен мениджър за ЧОУ

Навигация

Галерия

Работно време

Понеделник – Петък:
08:00 – 18:00

partners

© 2021 – Образователна група „Светлина“