1
sun divider 2021

Кампания "Спаси Земята - бъди промяната" 2021

Социалната кампания “Спаси Земята – бъди промяната” е подкрепена от Сдружение „Задруга балкански пчелини“ и Kaufland България. Тя цели да повиши информираността на децата от най-ранна възраст за приноса на пчелите за оцеляването на човечеството и запазването на планетата Земя, както и да ги насърчи да се ангажират в грижата и опазването на този биологичен вид. Кампанията предвижда серия от образователни активности, чрез които по атрактивен и достъпен начин децата да научат повече за ролята и мястото на пчелите в околната среда.

2
sun divider 2020

Благотворителна кампания "Направи добро" 2020

Благотворителната кампания през декември 2020 година, обхвана детски ясли и градини, и основно училище „Светлина“, като имаше за цел да подкрепи с хранителни и нехранителни стоки три български центъра за настаняване от семеен тип в гр. Раковски, с. Брезово и с. Зелениково чрез Фондация „Движение на българските майки“.

3
sun divider 2019

Социална кампания Предизвикателството да живеем без пластмаса 2019 - продължава неограничен период

Социална кампания, която цели да запознае подробно децата с проблема, свързан с прекомерното използване на материали от пластмаса и неговите последици в обществен, икономически и екологичен план. Предвидени са образователни активности, които в дълбочина представят настоящата ситуация, както и мерките, които следва да се вземат в световен мащаб. Но преди всичко въвеждането на личната отговорност като част от решението на проблема чрез разбиране на нуждата от рециклиране, разделно събиране на пластмасовите отпадъци, както и максимално ограничаване на ползването на този материал. 

4
sun divider 2015-2018

Благотворителна кампания 2015 - 2018

Организирана благотворителна кампания за събиране на играчки в подкрепа на Holiday Heroes и тяхната кампания „Дари играчка“. Тази кампания се провеждаше в продължение на 3 години като учителите и децата на ОГ „Светлина“ бяха добротворци, участвайки лично и/или като предоставяха играчки в името на каузата.

5
sun divider 2016

Благотворителна кампания 2016

Организирана благотворителна кампания за събиране на дрехи и играчки и предоставени средства на Център за обществена подкрепа в гр. Радомир към Сдружение SOS Детски селища България.

6
sun divider 2014

Благотворителна кампания 2014

 

Организирана благотворителна кампания за набиране на средства и предоставянето им на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД.

7
sun divider 2013

Благотворителна кампания 2013

Организирана благотворителна кампания за набиране на средства и предоставянето им на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. Както и организирано общо празнуване на Коледния празник на част от децата и техните родители заедно с ОГ „Светлина“.

Целта  била събраните средства да се използват за изграждане на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания в с. Опицвет /осмия такъв в света/. Центърът е строен цели 10 години и от миналата 2020 година е факт.

8
sun divider 2012

Благотворителна кампания 2012

Организирана благотворителна кампания за набиране на средства и предоставянето им в полза на Народната библиотека „Св. Кирил и Методий“ във връзка с кампанията „Осинови книга“. Целта е на събраните средства е да се реставрират книжовни паметници като ръкописи и старопечатни книги, вестници и списания, редки и ценни издания и архивни единици.

9
sun divider 2011

Благотворителна кампания 2011

Организирана благотворителна кампания за набиране на средства и предоставянето им на Дом за сираци „Свети Николай“ към манастир „Света Троица“ в с. Нови хан, както и съвместни дейности с децата от двете институции. Кампанията е отразена от bTV.

10
sun divider 2010

Благотворителна кампания 2010

 

Организиран благотворителен празник, по случай Световния ден на Земята 22.04., за децата и учениците на цялата столична община в Южен парк с Конкурс на рисунка на асфалт „Обичай и пази Земята“.

11
sun divider 2009

Благотворителна кампания 2009

Организирана съвместно с „Ротари клуб“ България чрез набиране на средства за хонорари на психолози и логопеди в Дом за деца без родителска грижа „Св. Иван Рилски“, гр. София, както и съвместни коледни тържества с децата на дома и на ОГ „Светлина“.

12
sun divider 2008

Благотворителна кампания 2008

Организирана благотворителна кампания за набиране на средства и предоставянето им в подкрепа на кампания на президента на Република България в подкрепа на деца в риск „Българската Коледа“.

13
sun divider 2007

Благотворителна кампания 2007

Организирана благотворителна кампания за набиране и предоставяне на  учебни помагала и български книги за български деца извън страната /Украйна и Молдова/ съвместно с Фонадация „Българска памет“.

14
sun divider 2006

Благотворителна кампания 2006

Организирана благотворителна кампания за набиране на средства и предоставянето им на Фондация за подпомагане и развитие на детско-юношеския хокей на лед в България – „Кирил Въжаров“.

15
sun divider 2005

Благотворителна кампания 2005

Организирана благотворителна кампания за набиране и предоставяне на средства за 41 ОДЗ „Адам Мицкевич“.

16
sun divider 2004

Благотворителна кампания 2004

Организирана благотворителна кампания за набиране и предоставяне на  дидактически материали и помагала за 30 Средно училище „Братя Миладинови“.

17
sun divider 2003

Благотворителна кампания 2003

Предоставя дидактически материали и помагала по време на изложение „Училище 2003“, организирано в рамките на провежданата от Столична община „Седмица на столичното образование“.

18
sun divider 2002

Благотворителна кампания 2002

Организирана благотворителна кампания за набиране и предоставяне на дидактически материали и помагала за Детска ясла № 66.

19
sun divider 2001

Благотворителна кампания 2001

Предоставя дидактически материали и помагала на район Възраждане, Столична община.

20
sun divider 2000

Благотворителна кампания 2000

Организирана благотворителна кампания за набиране и предоставяне на средства, както и съвместни дейности с Фондация „За нашите деца“ в помощ на Дом за медико-социални грижи за деца „Света София“.

Заявете час за среща
или просто ни позвънете да поговорим!

+359 895 560 647 Комуникационен мениджър за ЧДГ
+359 897 820 996 Комуникационен мениджър за ЧОУ

Навигация

Галерия

Работно време

Понеделник – Петък:
08:00 – 18:00

partners

© 2021 – Образователна група „Светлина“