МОН

STEAM паралелката ни със своя лаборатория

ЧОУ „Светлина“ и верига Частни детски градини „Светлина“ са
лицензирани от Министерство на образованието и са единствени по рода
си в България, предлагащи като алтернатива холистична образователна
система под егидата на Юнеско.

Още през 2015 година, основателят на Образователна група „Светлина“
/ясли, детски градини и основно училище с билингвално преподаване и
професионална гимназия за дигитални науки – в партньорство/, г-жа
Веселина Радкова, представи по БНТ основателката на световно
значимата система “Образование 3000” – госпожа Ноеми Пеймъл.

Линк към интервюто: https://www.youtube.com/watch?v=-7PG_2B6Cfg

Повече от 22 години съществува общността от Заедност на деца и
ученици, родители и педагогически експерти, неправителствени
организации и доброволчески организации, хора от бизнеса, с които
прилагаме холистични практики, а именно: детето е в центъра на всички
грижи от възрастните. Заедно възпитаваме всичките 13 вида
интелигентности, които то притежава, а НЕ само – академичната такава.
За пореден път ще предложим научнообоснована промяна в основното
ни училище.

 

През учебна 2021/22 година отворихме прием на една
паралелка в първи клас STEAM /наука, технологии, инженерство, изкуства
и математика/ или интегрирано преподаване на учебното съдържание по
математика, природни науки, инженерство, програмиране и различни
видове изкуства. Така както реално се случва в истинския живот. Ние
прилагахме това наред с ранното професионално ориентиране още от
тригодишна възраст през годините и ето, чувстваме се достатъчно
подготвени за следващата крачка – в началното училище после до края на
основното образование.

Математиката е изключително важна за всички в новото съвремие на 21
век. Но обучението по стария начин: отделянето на предмета математика
и преекспонирането му в количества часове решаване на задачи, вече не
носи позитиви за бъдещата реализация на децата. Нито пък отделните
специализирани кабинети по математика, по биология и т.н.

Новите технологии убедително доказаха, че само чрез интегрирано преподаване на различните видове математика /математика по десетична и двоична бройна система, ментална аритметика, Джъмп мат, програмиране,
лингвистична математика и т.н/ учениците ще бъдат научени да мисляткреативно и да прилагат знания, създавайки иновации във всички сфери
на живота: в архитектурата, в готварството, в модата, в изкуствата и т.н.
Нивото на засилено изучаване на английски език в тази паралелка се
запазва, както и постоянните ежедневни усилия на всички от екипа на
общността да възпитаме самостоятелност, инициативност,
проактивност и критично мислене у учениците ни с висока доза
креативност, с прехвърляне на академичното към истинския реален
живот.

Визията на новата ни STEAM лаборатотия ще бъде създадена съвместно с фирма LUSIO по стандартите на Архитектура Образование 3000. А това са последователните стъпки на принципност, обединяващи учебното пространство в холистична образователна среда:

1. Заедност – възможност за споделено учене на общността /деца,
родители, учители и бизнес експерти/

2. Многофункционална среда за учене Подготвям се да бъда възрастен
място за физически активности и правилно дишане, съчетани с
антистрес техники и техники за концентрация; място – близко до
природата: интериорно и цветово, съчетаващо Универсалната
геометрия, за да създаде максимална възможност за баланс на мозък
и среда; място, в което всички да тренираме и развиваме нашата
емоционална интелигентност /EQ/, която вече доказано е приоритет
сред значимите работодатели.

3. Стандарт на учене ЕДИН ЗА ДРУГ – училищна среда на споделеност:
грижа един за друг , екипност, чуваемост, креативност и създаване на
нови социално значими проекти без конкурентност, а в екипност, с
учене в доброволчество и зачитане на различията.

4. Педагогика на промяната – възпитаване и практикуване на
множествена интелигентност, на технологии и екология, осъзнат
баланс на лично щастие и успех в синхрон с общото щастие и успехи
на хората по Земята.

Новата ни училищна среда е създадена с много любов, основана
на последните изследвания за невропластика и многофункционалност
на мозъка у съвременното дете от поколение Алфа и сме сигурни, че
ще зарадваме цялата ни общност: креативен екип, отдадени родители
и запазили щастливото си детство – ученици!