Oбразователни направления

Образователна група Светлина

Детска ясла

Индивидуална грижа с много любов и чуждоезиково обучение на деца от ранна възраст.

Образователна група Светлина

Детска градина

Билингвално, интерактивно, екологичн, творческо и чуждоезиково обучение на деца.

Образователна група Светлина

Основно
иновативно училище

Обучаваме децата да развиват силните си страни и да бъдат успешни не само в учението си.

Образователна група „Светлина“

Гимназия
"СофтУни Светлина"

Първата гимназия за дигитални науки и умения в България. Партньорство между
„СофтУни” и "Светлина".

Образователна група „Светлина“.

За нас

Образователна група „Светлина“ е основана през 1999 година от Веселина Радкова. Тя е първата в България, която прилага холистичната образователна практика.

Холистичната грижа към децата включва развиване на умения на 4 нива: физическо, психоемоционално,  ментално и духовно.

ОГ „Светлина” е член на Световната верига училища „Образование 3000” – образование на новото хилядолетие: най-успешните образователни системи от целия свят, задоволяващи нуждите на съвременното дете от 21 век. Групата е член и на „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“ и Българска асоциация на частните училища.

0
години
0
удовлетворени семейства
0
деца
0
учители

Защо да изберете Светлина

01

Гъвкаво работно време и режим на отглеждане, и обучение спрямо индивидуалния темп на развитие на детето и ценностните изисквания на семейството целогодишно, без ваканции.

02

Билингвално обучение от яслена до гимназиална възраст, задължителен втори чужд език от 5 клас и трети по желание от предучилищна възраст.

03

Авторска обучителна програма за развитие на 13-те вида интелигентност, програма по различни видове спорт, програма за финансово възпитание по Робърт Кийосаки, програма за развиване на емоционална интелигентност по Даниел Голман и Пол Екман.

04

Прилагане на различни иновативни методи на обучение и възпитание в зависимост от новите характеристики на поколенията деца Z и Алфа. Ежедневно може да разчитате на когнитивния ни екип, състоящ се от психолог, логопед и специален педагог.

05

Система за възпитание и етикеция при храненето - рационално и разделно хранене, вегетарианство, хранене при алергични деца, хранене на деца с хронични заболявания.

Пускане на видеото

Нашите предимства

Балансирана и стимулираща детското развитие среда

Индивидуален подход към всяко дете

Холистично и билингвално обучение с английски език от 1 до 19 години

Обучение по дигитални компетенции

Активности със социална значимост

Възможности за развитието на таланта, отключване на потенциала на всяко дете

Практикуване на непопулярни спортове и изкуства

Пространство за активна медитация, програма за mindfulness

Нашият екип

Горди сме да ви представим нашия екип от над 120 специалисти в сферата на образованието. Той е сърцето и двигателят на успеха в „Светлина“.  Нашата цел винаги е била да създадем силно мотивирани и бързо адаптиращи се в новите условия професионалисти, за да надхвърлим очакванията на нашите родители.
Стараем се да изградим екип от личности с различни умения и компетенции. Грижим се да придобиват нови и разнообразни знания чрез обученията, които организираме за тях.

Другите за нас

Галерия

Светлина в медиите